Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται έγκριση ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Εντυπο εργασιών μικρής κλίμακας ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Διαδικασία Εγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας: ΦΕΚ2605 Β / 15-10-2013

Εντυπο έγκρισης εργασιών μικρής κίμακας (3 Οκτωβρίου 2013)

Υπουργκή απόφαση : Εγκριση εργασιών μικρήςκλίμακας (3 Οκτωβρίου 2013)

Τροποιήσεις του ΝΟΚ με τον  Ν.  4178 ΦΕΚ 174 Α /08-08-2013 κεφάλαιο Γ άρθρο 48

Έγγραφη Ενημέρωση Υπηρεσίας Δόμησης σύμφωνα με το ΝΟΚ.  

Λειτουργική συνένωση χώρων με έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Η τροποποίηση ΕΔΩ

Η μεταβολή χρήσης κτιρίου ή μερους αυτού, είναι δυνατή χωρίς την εκδοση ΟΑ εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις της ΥΑ 4869/2886 /89

Απάντηση σε ερώτημα για την εκδοση ΟΑ για αλλαγή χρήσης καταστημάτων