Κωδικοί Στατιστικής Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων απο την Ε.Σ.Υ.Ε.

 

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (EU.katalogos(EKA).pdf)ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ[ ]178 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (stakod_2008.doc)ΣΤΑΚΟΔ 2008[ ]2097 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (stakod_4psifia_2003[1].pdf)ΣΤΑΚΟΔ 2003 [1][ ]738 Kb