Ο ΠΣΔΜ-Η είναι επαγγελματικός και επιστημονικός φορέας των διπλωματούχων μηχανικών, των ειδικοτήτων μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ναυπηγών, αεροναυπηγών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παραγωγής  και διοίκησης κλπ.

Οι σκοποί το συλλόγου περιγράφονται στο καταστατικό άρθρα 2 και 3 και είναι σε γενικές γραμμές,  η συνεισφορά στην επιστημονική και επαγγελματική βελτίωση των μελών του.

Ειδικότερα, ένας από τους σκοπού του Περιφερειακού Τμήματος, είναι να προωθήσει, να περιφρουρήσει και να υπερασπιστεί  τα συμφέροντα των μελών του.

Επίσης, με την διοργάνωση επιστημονικών και ενημερωτικών ημερίδων, συμβάλλει στην ενημέρωση και την κατάρτιση των μελών του στις νέες τεχνολογίες.

Εκτός από τα παραπάνω, με την διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, επιδιώκεται η προαγωγή των σχέσεων των μελών μας με το κοινωνικό σύνολο.

Τέλος, στους σκοπούς του συλλόγου, είναι και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Πόροι του συλλόγου: Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από τις εισφορές των μελών και από χορηγίες (π.χ. ΤΕΕ, φορείς κ.λπ.).

Σε γενικές γραμμές, η σημερινή διάρθρωση του Π.Σ.Δ.Μ.-Η., είναι η εξής:

1. Υπάρχει ένα Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Μ.-Η.)  το οποίο εκλέγεται με διετή θητεία,  με εκλογές που διεξάγονται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα και έχει έδρα την Αθήνα.

2. Σε κάθε Πρωτεύουσα Νομού ( ή και όμορων νομών), επιτρέπετια να υπάρχει ένα Περιφερειακό Τμήμα, στο οποίο εκλέγεται την ίδια ημέρα των εκλογών η Διοικούσα Επιτροπή του Π.Τ.