Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου λόγω εργασιών προσαρμογής, στατικής ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης, για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», ανάθεση διαχείρισης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος υπαγωγής αυθαιρέτων και καθορισμός ποσού ανταπόδοσης και λοιπών υποχρεώσεων του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του πληροφοριακού συστήματος  [ΦΕΚ 3976Β 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017]
 
Νομος 4495/2017  Ελεγχος και προστασία δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις [ΦΕΚ 167 Α 3 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2017]
Παράταση της προθσεμίας υπαγωγής στο Ν 4178/2013 έως 23/09/2017 [ΦΕΚ 2537Β 21/7/2017]
Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο Ν 4178/2013 εως 8 Μαίου 2017  ΦΕΚ 364Β/9-2-2017
 
Παράταση της προσθεσμίας υπαγωγής στον Ν. 4178/2013, έως 8/10/2016: ΦΕΚ 201Β / 05 / 02 / 2016 
 
Οδηγίες για την οικονομική τεκμηρίωση των επιλέξιμων δαπανών για την ενεργειακή αναβάθμιση και την στατική ενίσχυση κτιρίων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 4178/2013, απο το ΤΕΕ. Το κείμενο των οδηγιών ΕΔΩ
 
Δυνατότητα υπαγωγής στο Ν 4178/2013 αυθαιρέτων κατασκευών και εργασιών που δεν διαμορφώνουν ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό. Η απόφαση ΕΔΩ
 
Παράταση των προθεσμιών δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν. 4178, έως 08/02/2016. Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ εδώ. Το σχετικό ΦΕΚ 3534Β /30-12-2014 ΕΔΩ
 
Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 - απαιτούμενα δικαιολογητικά [ΦΕΚ 2440Β / 15-09-2014]
 
 
Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων στα πλαίσια του N.4178/13
 
 
 
15/10/2013: Δήλωση του Υπουργού Αν, ΥΠΕΚΑ για το Δελτίο Δμικής Τροτότητας και την Μελέτη Στατικής επάρκειας, τα κείμενα  Δημόσιας Διαβούλευσης και το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης 
Οδηγίες για την μεταφορά απο το Ν. 4014 στον Ν.4178

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή στον Ν 4178/2013

Απο 5 Σεπτεμβριου 2013 αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για την ενταξη στον Ν 4178 ΦΕΚ 174 Α 8 / 8 / 2013 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις), σύμφωνα με το ΦΕΚ 2184/Β /5-9-2013

Διευκρίνιση στο Νόμο 4178/2013 Σε δικαιοπραξίες εν ζωή που συντάσσονται μετά τη δημοσίευση του ν. 4178/2013 (ήτοι την 8η Αυγούστου 2013) και έχουν ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο έως την έκδοση των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 30 του ως άνω νόμου Υπουργικών Αποφάσεων επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011, οι οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή θα εκδοθούν. ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ 16/8/2013

Νόμος 4178 ΦΕΚ 174 Α 8 / 8 / 2013 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις)

Νόμος 4017/2013: Παραταση προθεσμιών του Ν 4014/2011  εως31/5/2013

Εγκύκλιος 18: Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών μετά την ισχύ του Ν. 4030/2011

Ελεγχος δηλώσεων του Ν. 4014/11 κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων απο τις  Υ.ΔΟΜ.

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 5/12/2012: Αρθρο 14: Αδεια λειτουργίας κλπ σε κτίρια με αυθαίρετα τακτοποιούμενα με τον Ν 4014/11, με την καταβολή τουλάχιστον του 30% του προστίμου

Πραξη νομοθετικού περιεχομένου: Χειρογραφες οι βεβαιώσεις μηχανικού σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του συστήματος του ΤΕΕ

Εγκύκλιος 17: Υπολογισμός προστίμων αυθαιρέτων

Έντυπα εγκυκλίου 17

Διευκρινιστική εγκύκλιος για την αδειοδότηση πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, πλυντηρίων, σταθμών αυτοκινήτων, συνεργείων αυτοκινήτων κλπ που λειτουργούν σε κτίρια που εξ ολοκλήρου ηή τμήματά τους έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4014/11

Ανακοίνωση σχετικά με παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης των αυθαιρέτων:

Νέες ρυθμίσεις 11/09/2012
 1.     Μέσω Υπουργικής Απόφασης
Άμεσα χορηγείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 31/01/2013 (Α΄φάση) και μέχρι 30/6/2013 (Β΄ φάση) λαμβανομένων υπόψη της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της βούλησης του ΥΠΕΚΑ να ωθήσει περισσότερους πολίτες στη ρύθμιση και τακτοποίηση των αυθαιρεσιών των ιδιοκτησιών τους.
2.     Μέσω νομοθετικής παρέμβασης
Για όσους πολίτες επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του προστίμου διατηρείται η έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό του. Για όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% του συνολικού ποσού προστίμου έως την 31η/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώσεις), παρέχεται έκπτωση 10% στο συνολικό ποσό. Αναστέλλεται μέχρι 31/01/2013 η απένταξη από τις ρυθμίσεις του νόμου καθώς και οι προσαυξήσεις για δηλώσεις που παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.  
 Επιτρέπεται η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας καθώς και η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά ενός ποσοστού 30 % αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώσεων).
 Δίνεται η δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/01/2013 με αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν με τον ν.3843/10 (τακτοποίηση Η/Χ και αλλαγών χρήσης) ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου που έχει καταβληθεί έως σήμερα.
 
 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα πολλών πολιτών, παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2012. Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

 

Οδηγίες συνταξης του διαγράμματος κάλυψης για την ρυθμιση αυθαιρέτων κατασκευων του Ν 4014/11

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων  του Ν 4014/2011

Ασφαλιστικές εισφορές για τα κτίρια που εντάσσονται στον Ν. 4014/11

Λειτουργία των επιτροπών κρίσης αυθαιρέτων  σε παραδοσιακούς οικισμούς

Λειτουργία επιτροπών του αρθρου 24 παρ. 9 του Ν 4014 ./ 2011

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τους χώρους που ρυθμίστηκαν με το Ν. 4014/2011

Ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατίας

Σύνδεση Φ/Β επι αυθαιρέτων κατασκευών με τα δίκτυα

ΦΕΚ 372/Β/24-02-2004 : Υ.Α. : Καθορισμός μικρών παρεμβάσεων που μπορούν να εξαιρεθούν απο κατεδάφιση 

Μικροεπεμβάσεις σε αυθαίρετες κατασκευές

Διαδικασίες ελέγχων οικοδομών

Αδεια δόμησης σε συνιδιοκτησίες με αυθαίρετα

Συμψηφισμός παραβόλου και ειδικού προστίμου Ν. 3843/2010 με το ενιαίο ειδικό πρόστιμο σε περίπτωση ένταξης στο Ν. 4014/2011 

Ν. 4051 /2012 ΦΕΚ 40Α  άρθρο 7: παράταση των προθεσμιών του Ν 4014/2011 εως 30/06/2012 

Ν 4042 ΦΕΚ 24 Α 13/02/2012: Ποινική προστασία περιβάλλοντος .... ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΚΑ [για τα αυθαιρετα, βλ. τα άρθρα 49,50,51]

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του Ν.4030/11 και 4014/11

Παράταση των προθεσμιών του ν. 4014/11 (άρθρο 4, ΦΕΚ 268 Α 2011)

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών της παρ. 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α΄), όπως ισχύει. (ΦΕΚ 43 Β  2012)

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 249 Α / 25-11-2011 ο νόμος 4030/2011 " ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ κλπ" στον οποιο υπάρχουν τροποποιήσεις του Ν. 4014/11 (ο Ν. 4030/2011 ΕΔΩ)

 Απο το ΥΠΕΚΑ ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας δήλωσης αυθαιρέτων μεχρι 30/12/2011 (η ανακοίνωση εδώ)

Εγκύκλιος 19: Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν.3843/10

 Εγκύκλιος 5: Εφαρμογή του Ν. 3843/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Σ.Δ.Μ.- Η. / Π.Τ.  ΧΑΝΙΩΝ Θέτουμε στην διάθεση των μηχανικών, ένα πρόγραμμα υπολογισμού προστίμων, το οποίο κατασκεύασε και παραχώρησε στον σύλλογο και μέσω αυτού σε όλους, ο Γραμματέας του Π.Τ. Χανίων κ. Κώτσογλου Κυριάκος.

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Α1. Νόμος 4014/2011

A2: Οι τροποποιήσεις του Ν 4014/2011, οπως ψηφίστηκαν απο την Βουλή (άρθρο 49, 50, 51)

Α3. ΚΥΑ Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής

Α4. ΚΥΑ Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης

Α5. Ανακοίνωση με διευκρινίσεις

Α6. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας (απο το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ)

Α7.  Aμοιβές: ορθή επανάληψη

Α8. Εγκύκλιος 13 του ΥΠΕΚΑ

Α9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α

Α10. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Β

Α11. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Γ

Α12. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Δ

A13. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ε

A14. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤ

Α15. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΜΕΡΟΣ Z

Α16. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Η

Α17. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΡΩΤΟ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Θ

Α18: Τα 5 βήματα της διαδικασίας

Α19: Ειδικότητες της ομάδας μηχανικών

A20: ΙΚΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Α21: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

 

Β, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Τα 5 Σημεία):

Β1. Χρήσιμες Ερωτο-απαντήσεις

Β2. Αποκτηση κωδικων ΤΕΕ

 Β3. Δήλωση Ιδιοκτήτη

Β4. Υπεύθυνη Δήλωση Εξουσιοδότησης Μηαχανικού

Β5. Σύμβαση ανάθεσης (ΤΕΕ)

Β6. Παραδείγματα Υπολογισμού Προστίμου


Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

Γ1. Δείτε τις εισηγήσεις στο σεμινάριο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Γ2. Αμοιβές μηχανικού

Γ3: Διευκρινίσεις για τις αμοιβές (απο το ΤΕΕ ΚκΔ Θεσσαλίας)

Γ4: Εντυπο ΤΣΜΕΔΕ

Γ5: Εντυπο σύμβασης (πρόταση ΤΕΕ)

Γ6. Εγχειρίδιο Χρήσης λογισμικού ΤΕΕ

Γ7. Προσαρμογές στο σύστημα δηλώσεων του ΤΕΕ

Γ8. Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Αυθαιρέτων

Γ9. Φύλλο Καταγραφής και Υπολογισμού Προστίμου

Γ10. Βεβαίωση Μηχανικού

Γ111. Ερωτήσεις - απαντησεις TEE για τη χρήση του λογισμικού

Γ12, Διαδικασία υποβολής ερωτημάτων στο ΤΕΕ

Γ14. Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ για τα τοπογραφικά διαγράμματα

Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (κάντε κλικ εδω)

 

Διαδικασίες και προθεσμίες της τακτοποίησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (EGYKLIOS 13.pdf)ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ [ ]140 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (FAQs  Η N4014.pdf)FAQs Η N4014.pdf[ ]215 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (IKA KAI N 4014_2011.pdf)ΙΚΑ[ ]247 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (NOMOS_AYTHAIRETON1.doc)ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ [ ]2671 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Z MEROS.pdf)ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ Ζ ΜΕΡΟΣ[ ]118 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ασφαλιστικές εισφορές στον Ν 4014_11.pdf)Ασφαλιστικές εισφορές στον Ν 4014_11.pdf[ ]90 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 2011.xls)ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ. ΧΑΝΙΩΝ[ ]147 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΔΕΗ.pdf)ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ[ ]194 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Διαδικασίες τακτοποίησης.doc)Διαδικασίες τακτοποίησης.doc[ ]42 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ν. 4178_2013.pdf)ΔΙΑΙΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ν. 4178_2013.pdf[ ]114 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡ 17 ΑΡ. 20 ΤΟΥ Ν.4014.pdf)ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡ 17 ΑΡ. 20 ΤΟΥ Ν.4014.pdf[ ]121 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18       06 _ 12 _ 2012.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 06 _ 12 _ 2012.pdf[ ]86 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19   ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Ν 3843_10.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ Ν 3843_10.pdf[ ]74 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ν 4178_2013.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ν 4178_2013.pdf[ ]235 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος 4.pdf)Εγκύκλιος 4.pdf[ ]224 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 Ν.3843-2010_.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 [για το Ν. 3843/2010][ ]159 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ 1 7_2_2012.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΚΑ 1 7_2_2012.pdf[ ]117 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Εγκύκλιος3.pdf)Εγκύκλιος3.pdf[ ]224 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν 4014 _ 2011 ΑΠΟ ΤΙΣ Υ.ΔΟΜ..pdf)ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν 4014 _ 2011 ΑΠΟ ΤΙΣ Υ.ΔΟΜ..pdf[ ]45 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Έντυπο Τράπεζας.pdf)Νεο εντυπο ΤΣΜΕΔΕ[ ]95 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Επιστροφή αχρεωστητως καταβληθέντων παραβόλων Ν 4014 _ 2011.pdf)Επιστροφή αχρεωστητως καταβληθέντων παραβόλων Ν 4014 _ 2011.pdf[ ]47 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ.doc)ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΕ[ ]48 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ.pdf)ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ.pdf[ ]140 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Μείωση ειδικού προστίμου λόγω ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης κλπ.pd)Μείωση ειδικού προστίμου λόγω ενεργειακής αναβάθμισης, στατικής ενίσχυσης κλπ.pd[ ]186 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Μεροος Θ.pdf)ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Θ[ ]171 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΜΕΡΟΣ ΣΤ.pdf)ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤ[ ]220 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf)ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.pdf[ ]78 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ν. 4051 2012 ΦΕΚ 40 Α.pdf)Ν. 4051 2012 ΦΕΚ 40 Α.pdf[ ]1491 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178 ΦΕΚ 174 Α 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013.pdf)ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4178 ΦΕΚ 174 Α 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013.pdf[ ]1529 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΝΟΜΟΣ 4117 2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013.pdf)ΝΟΜΟΣ 4117 2013 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013.pdf[ ]125 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 4014 ΣΤΟΝ 4178 2013.pdf)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 4014 ΣΤΟΝ 4178 2013.pdf[ ]226 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.pdf)ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.pdf[ ]352 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΣΤΑ)ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ - ΣΤΑ[ ]105 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.pdf[ ]144 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014.pdf)ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠ.ΟΙΚ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ Ν. 4014.pdf[ ]739 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΩΣ 14 9 2012.pdf)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΕΩΣ 14 9 2012.pdf[ ]108 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν 4178_2013 ΦΕΚ 201Β 5 _02_2016.pdf)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν 4178_2013 ΦΕΚ 201Β 5 _02_2016.pdf[ ]128 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν 4178 2013 μέχρι 8 Μαΐου 2017.pdf)Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν 4178 2013 μέχρι 8 Μαΐου 2017.pdf[ ]223 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Παραταση προθεσμίας υπαγωγης στο Ν 4178_13 εως 23 Σεπτεμβριου 2017.pdf)Παραταση προθεσμίας υπαγωγης στο Ν 4178_13 εως 23 Σεπτεμβριου 2017.pdf[ ]110 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν 4178_2013 ΦΕΚ 3534_30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.pdf)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν 4178_2013 ΦΕΚ 3534_30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014.pdf[ ]94 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Ν.4014 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.pdf)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ Ν.4014 ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.pdf[ ]123 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 237Α 5 ΔΕΚ  2012.pdf)ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ 237Α 5 ΔΕΚ 2012.pdf[ ]166 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.DOC)ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ[ ]59 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων στα πλαίσια του  N 4178 13.pdf)Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων στα πλαίσια του N 4178 13.pdf[ ]283 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΣΥΜΦΗΦΙΣΜΟΣ.pdf)ΣΥΜΦΗΦΙΣΜΟΣ.pdf[ ]78 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑ)ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑ[ ]114 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΒ ΕΠΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.pdf)ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΒ ΕΠΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.pdf[ ]109 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΕΡΟ)ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΕΡΟ[ ]132 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚ 17.pdf)ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚ 17.pdf[ ]98 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (ΕΓΚ 17 2012).pdf)ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ (ΕΓΚ 17 2012).pdf[ ]94 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 209 Α _ 21_09_2011 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.pdf)ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ Ν. 4014/2011[ ]1373 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 372 24 02 2044 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.pdf)ΦΕΚ 372 24 02 2044 ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ.pdf[ ]45 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 14 1 2014.pdf)ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ 14 1 2014.pdf[ ]343 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ν. 4014 2011.pdf)ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ν. 4014 2011.pdf[ ]85 Kb