Τα όργανα του Περιφερειακού Τμήματος είναι η Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται απο 7 μέλη και η Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται απο 3 μέλη. Οι εκλογές για τα όργανα του Π.Τ., γίνονται ταυτόχρονα με τις εκλογές για τον Π.Σ.Δ.Μ.-Η.

Παρακάτω, επισυνάπτονται τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών για το Περιφερειακό Τμήμα Χανίων και για τον ΠΣΔΜΗ, σε πανελλαδικό επίπεδο.