Καταργήθηκαν οι εισφορές 2% και 0.2% υπερ ΤΕΕ (βλ. την σχετική εγκύκλιο)

15/02/2011: Αλλαγές στο Σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ .  Από τις 15/2/2012, ενσωματώνονται βελτιώσεις και αλλαγές που αφορούν:  Αλλαγή στην διαδικασία υποβολής των στοιχείων των έργων, με δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων από το χρήστη  και Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011:  Η νόμιμη και η συμφωνηθείσα αμοιβή του μηχανικού, καθώς και οι εισφορές υπέρ ΤΕΕ αποτελούν πλέον διακριτά δεδομένα, με αντίστοιχη προσαρμογή της εντολής πληρωμής και της διαδικασίας καταβολής στην ΕΤΕ.   Κατάργηση του ελάχιστου ορίου αμοιβών (5000λ)

09/02/2012: Καθορισμός τιμων μονάδος επιφάνειας οικοδομικών έργων

02/01/2012: Νόμος 4038 ΦΕΚ 14Α (02-02-2012) [ με την παρ. 8 του άρθρου 5, καταργείται ο έλεγχος του ΤΕΕ στις αμοιβές που προβλεπόταν απο την παρ. 1β του Ν 3919/2011]

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΣΜΕΔΕ:     

Για να δειτε το αντίστοιχο έγγρραφο, καντε κλικ πανω του:   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ,  ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ.

                              

16/3/2010: Σχετικά με τον προσδιορισμό των "απλών" ΗΜ εγκαταστασεων, ο ΠΣΔΜΗ έστειλε την παρακάτω επιστολή στις πολεοδομίες

 

Δείτε παρακάτω το Νόμο 3919/ 2011  «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας. Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην Πρόσβαση και Άσκηση Επαγγελμάτων» όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 32Α /2-3-2011