Ο Π.Σ.Δ.Μ.-Η., ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1947 και εκπροσωπούσε το σύνολο των συναδέλφων όλης της χώρας. Για την καλύτερη οργάνωση και εκπροσώπηση του συλλόγου στην περιφέρεια, ιδρύθηκαν τα περιφερειακά Τμήματα. Στην περιφέρεια όμως, η οργάνωση περιφερειακών τμημάτων έγινε με σημαντική χρονική καθυστέρηση.

Το 1976, οι Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί του νομού Χανίων, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του αθέμιτου ανταγωνισμού, υπέγραψαν ένα «πρωτόκολλο τιμής», με το οποίο τίθενται οι ηθικοί κανόνες για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού.

Οι κανόνες αυτοί, είναι ακόμη επίκαιροι.

Παραθέτουμε το κείμενο καθώς και το αυτούσιο πρωτότυπο έγγραφο.

(υπάρχουν μια δυσανάγνωστη λέξη στο κείμενο καθώς και τρεις δυσανάγνωστες υπογραφές. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει τη λέξη ή τα ονόματα να επικοινωνήσει μαζί μας .

Χανιά 31 Οκτώβρη 1976

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΙΜΗΣ

Οι παρακάτω Μηχαν/γοι – Ηλεκτρ/γοι του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Δυτικής Κρήτης που

Υπογράφουμε, με σκοπό

α. Τη διαφύλαξη των νομίμων επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων μας
β. Τη βελτίωση της ποιότητας των μελετών των εγκαταστάσεων
γ. Τη βελτίωση της ποιότητας, της τεχνικής αρτιότητας και της (μια δυσανάγνωστη λέξη) κατασκευής των εγκαταστάσεων δηλώνουμε με το λόγο της τιμής μας ότι :

 1. Στο μέλλον, ουδεμία έκπτωση από τις νόμιμες αμοιβές μελετών ή επιβλέψεων θα προσφέρουμε, με πρόσθετη είσπραξη και όλων των κ.λ.π. επιβαρύνσεων και χαρτοσήμων
 2. Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να εκτελούμε τις μελέτες με την απαιτουμένη Αρτιότητα ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν και με την προϋπόθεση την οικονομικότητα και τεχνική τελειότητα των εγκαταστάσεων.
 3. Αρνούμεθα την υπογραφή μελετών κ.λ.π. εγγράφων για έκδοση οποιασδήποτε φύσεως αδείας για διευκόλυνση οποιουδήποτε μη συναδέλφου.
 4. Οι παραπάνω δεσμεύσεις μας αρχίζουν από την 1η Νοεμβρίου 1976. Από το παρών πρωτόκολλο εξαιρούνται τυχόν υποχρεώσεις μας που έχουν συμφωνηθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία.
 5. H τήρηση του παρόντος βασίζεται στην ομόφωνη αποδοχή του από όλους μας.
 6. Θεωρούμε την παραβίαση των παραπάνω απαράδεκτη αντιδεοντολογική, πάντως αυτή έχει μόνο ηθικές ευθύνες και συνέπειες για τους παραβάτες

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ε. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Σ. ΨΥΛΛΑΚΗΣ

Ι. ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ε. ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ

Σ. ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

δυσανάγνωστη

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧ

Γ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

 

Ν. ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ

Γ. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ

Μ. ΤΣΟΝΤΟΣ

Γ. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

δυσανάγνωστη

Γ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

Β.Α. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

Γ. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜ.

ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

Δυσανάγνωστη

ΔΑΡΚΑΔΑΚΗΣ

Διατελέσαντες Πρόεδροι του Π.Τ. Χανίων

Οι παρακάτω συνάδελφοι διετέλεσαν μέλη του Π.Τ. Χανίων στα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα.

Πληροφορίες για προηγούμενα έτη και διορθώσεις τυχόν σφαλμάτων, είναι ευπρόσδεκτες.

 • 1985: Χλωράκης Στέφανος
 • 1987: Χλωράκης Στέφανος
 • 1991: Χλωράκης Στέφανος
 • 1994: Γιαννακάκης Αντώνης
 • 1995: Ορφανουδάκης Μανώλης
 • 1997: Γιαννακάκης Αντώνης
 • 2000: Κατσούλης Γεώργιος
 • 2003: Αρχοντάκης Γιώργος
 • 2006: Αρχοντάκης Γιώργος
 • 2009: Αρχοντάκης Γιώργος
 • 2012:Αρχοντάκης Γιώργος
 • 2015: Αρχοντάκης Γιώργος

 

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (prwtokolo-timhs.pdf)ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΙΜΗΣ ΧΑΝΙΑ 1976[ ]163 Kb