ΠΠΔ για εργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 4: " Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών " του παραρτηματος IV της ΥΑ 1958/2012[Β21] όπως εκάστοτε ισχύει [ΦΕΚ 3072Β 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013]

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ 2471/β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος "Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριτήτων  σε κατηγορίες και υποκατηγορίες , σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν 4014/21-09-2011 [Α 209]", ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων   ΦΕΚ 439Β 14/2/2018  

Τροποποίηση της Φ15/4187/266/2012 (Β 1275) ΚΥΑ  (ΠΠΔ Ελαιουργείων ) ΦΕΚ 4338β 12 Δεκεμβριου 2017

Συμπλήρωση - τροποποίηση της κοινής υπουργικής αποφασης οικ. 3137/191/Φ.15/2012(Β΄1048) "Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμους οχλησης που αναφερονται στα πολεοδομικά διατάγματα" ΦΕΚ 4421/15-12-2017

Προθεσμια για κατάθεση αιτησης ΑΕΠΟ για υφιστάμενα ξενοδοχεία, μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2017 ( δειτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ

ΠΠΔ για ελαιιουργεία: ΦΕΚ 3924Β / 7-12-2016 

Tροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2471Β/ 10-08-2016)

Μικροί νησιωτικοί Υγρότοποι [ΦΕΚ Α.Α.Π. 229 Β  / 19 Ιουνίου 2012]

Περιβαλλοντική αδειδότηση ΤουριστικώνΕγκατάστασεων:  Παράρτημα VI  της απόφασης 1958 / 13 - 01 - 2012  και   Απόφαση 59845 / ΦΕΚ 3438 Β / 24-12-2012       

Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και δραστηριότητες» του Παραρτήματος XII της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και α/α 10 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.α)  [ΦΕΚ 2138Β / 05-08-2014]

Παραταση της ισχύος των ΑΕΠΟ εργων Α και Β κατηγοριών η εγκυκλιος ΕΔΩ

Μεταρρύθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση : Ενημερωτικό σημείωμα 21 οκτωβρίου 2013

Χρήση βιομάζας ως καυσίμου σε μη βιομηχανικές χρήσεις: ΦΕΚ 2499 Β /  4-10-2013

ΠΠΔ Συνεργείων αυτοκινήτων

ΠΠΔ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ. 170545 [ΦΕΚ 2425Β/27-9-2013]

Εξειδίκευση διαδικασιών και κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης ΦΕΚ 964 Β/19-4-13

Τροποποίηση της ΚΥΑ για τα μέτρα και τους ορους επανχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρων αποβλήτων 

Νόμος 4178 / 2013 [ΦΕΚ 174Α/08-08-203] "Αντιμετώπηση της αυθαίρετης δόμησης κλπ"  άρθρο 51 παρ 11 σχετικξά με την Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών  Δεσμεύσεων  [ΠΠΔ ΦΕΚ 1275/Β/11-04-2012

Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011.

Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα

Νόμος 4042/ΦΕΚ 24Α 13-02-2012: Ποινική προστασία περιβάλλοντος - πλαίσιο παραγωγήςκαι διαχείρισης αποβλήτων - ρύθμιση θεμάτων ΥΠΕΚΑ

ΚΥΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΥΑ 145116 [ΦΕΚ 354 Β 2011] Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

Δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ για την ΚΥΑ κατάταξης εργων και δραστηριοτήτων (εδώ)

Νόμος 4014/2011: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων..."  

 Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού». ΚΥΑ

Συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο και ανακοινώθηκε σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα  για το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ για τις Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις. Το πλήρες κείμενο του ενημερωτικού σημειώματος, επισυνάπτεται παρακάτω.

26/5/2011: Οι εισηγήσεις των στελεχών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας) στην  ημερίδα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ" η οποίαπραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25/5/2011 στα συνημμένα.

4/2/2011: Διαχείρηση αστικών Λυμάτων: Πλήρης νομοθεσία ΕΔΩ 

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (16_8500_1991_nero.pdf)Ποσότητες νερού 16 8500 1991 [ ]792 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (eksidikeusi_mpe_ksenodoxeia_I.doc)Εξειδίκευση Μ.Π.Ε για ξενοδοχεία Ι[ ]138 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (eksidikeusi_mpe_ksenodoxeia_ΙΙ.doc)Εξειδίκευση Μ.Π.Ε για ξενοδοχεία ΙΙ[ ]137 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (etisia.ekthesi.paragogoy.apobliton(10-2007).doc)ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ[ ]119 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Eπαναχρησιμοποίηση επεξεργασμενων υγρων αποβλητων.pdf)Eπαναχρησιμοποίηση επεξεργασμενων υγρων αποβλητων.pdf[ ]314 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (katigoria_A1.doc)Κατηγορία Α1[ ]109 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (katigoria_A2.doc)Κατηγορία Α2[ ]63 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (katigoria_Β3.doc)Κατηγορία Β3[ ]67 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (katigoria_Β4.doc)Κατηγορία Β4[ ]136 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (koines_ypourgikes_apofaseis_15393-2332.doc)ΗΠ 15393/2332/02 [ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ] [ ]1295 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (KYA Τροποποίησης της ΚΥΑ 145116_2011 για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμέν)KYA Τροποποίησης της ΚΥΑ 145116_2011 για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμέν[ ]116 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (kya_1661_94.pdf)ΚΥΑ 1661/94[ ]149 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (N 4042_2012 ΦΕΚ 24 Α.pdf)N 4042_2012 ΦΕΚ 24 Α.pdf[ ]4486 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (nomothesia_perivallontikis_adeiotodidis.doc)Νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης[ ]2324 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (prodiagrafes_eidikon_perivallodikon_meleton.doc)Προδιαγραφές ειδικών περιβαλλοντικών μελετών[ ]32 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Tροποποίηση και κωδικοποίηση της YA 19582012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έ)Tροποποίηση και κωδικοποίηση της YA 19582012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έ[ ]864 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ya_69269_5387_90.pdf)ΥΑ 69269/5387/90[ ]191 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΟΧΛΗΣΗΣ.pdf)ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΒΑΘΜΩΝ ΟΧΛΗΣΗΣ.pdf[ ]349 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΥΠΕ οικ. 126880 ΚΑΙ  126884 2007.pdf)ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880 & 126884[ ]409 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.doc)ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.doc[ ]115 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Γενικά για τις ΜΠΕ απο το ΤΕΕ_ΤΚΜ.pdf)ΜΠΕ απο το ΤΕΕ/ΤΚΜ[ ]421 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΕΠΟ Η ΣΤΙΣ ΠΠΔ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.pdf)ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΕΠΟ Η ΣΤΙΣ ΠΠΔ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ.pdf[ ]140 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηριων περιβαλλοντικής αδειοδ)Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηριων περιβαλλοντικής αδειοδ[ ]488 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΠΔ.pdf)ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΠΔ.pdf[ ]208 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.pdf)ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ[ ]178 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ.pdf)ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ [ ]821 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI .doc)ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI .doc[ ]270 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΑΥΣΙΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΕΚ 2499  4 _10_2013.pdf)ΚΑΥΣΙΜΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΕΚ 2499 4 _10_2013.pdf[ ]129 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ν 2637 98 ΓΙΑ ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.doc)ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν 2637 / 1998[ ]445 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΧΥΟΣ ΑΕΠΟ ΕΡΓΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.pdf)ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΧΥΟΣ ΑΕΠΟ ΕΡΓΩΝ Α ΚΑΙ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ.pdf[ ]70 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.pdf)ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.pdf[ ]178 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ.pdf)26-7-2011 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ[ ]466 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας  με αa 9  και αα 1)ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες Κατηγορίας Β΄ της 12ης Ομάδας με αa 9 και αα 1[ ]334 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΠΔ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡ 170545_2013 ΦΕΚ 2425_27_9_2013.pdf)ΠΠΔ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΑ ΕΡΓΑ ΑΡ 170545_2013 ΦΕΚ 2425_27_9_2013.pdf[ ]322 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΠΔ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ.pdf)ΠΠΔ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ.pdf[ ]240 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΠΔ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΦΕΚ 3438 2012.pdf)ΠΠΔ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΕΚ 3438 2012.pdf[ ]499 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ.pdf)ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΕΠΟ.pdf[ ]36 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤ)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤ[ ]292 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΔ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ.pdf)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΠΔ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ.pdf[ ]130 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Τροποποίηση της ΚΥΑ 3137 191 Φ 12 Αντιστοιχηση των κατηγοριών με τους βαθμους οχ)Τροποποίηση της ΚΥΑ 3137 191 Φ 12 Αντιστοιχηση των κατηγοριών με τους βαθμους οχ[ ]1638 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 3924 Β 7 12 2016 ΠΠΔ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ.pdf)ΦΕΚ 3924 Β 7 12 2016 ΠΠΔ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ.pdf[ ]175 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.pdf)ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ.pdf[ ]277 Kb