Καλώς ορίσατε στην ιστοσελίδα μας

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα αυτή, που σκοπό έχει να προσφέρει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σε τεχνικά κυρίως θέματα.

Ο δικτυακός τόπος του Περιφερειακού Τμήματος Χανίων του ΠΣΔΜ-Η, σκοπεύει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενημέρωσης και πληροφόρησης των συναδέλφων μηχανικών και όχι μόνο. Στόχος είναι, να αποτελεί μια χρήσιμη σελίδα αναφοράς για ένα ευρύτερο κοινό. Οι πληροφορίες που περιέχονται, είναι διαρθρωμένες σε μενού, προσβάσιμα από το πάνω μέρος της σελίδας.

Στο μενού «Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ» , υπάρχουν χρήσιμα στοιχεία για τον σύλλογο (σκοπός, καταστατικό, εκλογικά αποτελέσματα, Διοικούσα Επιτροπή, Ιστορικά στοιχεία, Εσωτερικός κανονισμός, Επαγγελματικός κώδικας).

Κάτω από το μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», εκτός από τα «Δελτία Τύπου» που θα δημοσιεύει η Δ.Ε. του Π.Τ., θα δημοσιεύονται αποσπάσματα από «Αποφάσεις της Δ.Ε.», ενώ υπάρχουν επίσης οι Νομοι και τα Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία προσδιορίστηκαν τα «Επαγγελματικά Δικαιώματα» των μηχανικών.

Στην «Νομοθεσία», έχει καταχωρηθεί ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας που αφορά το επάγγελμα του μηχανικού και θα καταβάλλεται διαρκώς προσπάθεια για την συνεχή αναβάθμιση, βελτίωση και επικαιροποίηση του περιεχομένου και της πληρότητάς του.

Κάτω από την επιλογή «Αμοιβές Ιδ. Έργων», υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες για τις αμοιβές. Ειδικότερα για τις μελέτες για τις οποίες δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες αμοιβές, τα μέλη μας θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Πρόεδρο ή τα μέλη της Δ.Ε για περισσότερες πληροφορίες.

Η Εγγραφή νέων μελών στο Π.Τ. Χανίων, γίνεται με την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

Οι Σύνδεσμοι περιέχουν μια σειρά από χρήσιμες διευθύνσεις καθώς και τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Νομού Χανίων, με τις οποίες υπάρχει επαγγελματική συναλλαγή των μηχανικών.

Η επιλογή  Χρήσιμα, οδηγεί σε εφαρμογές, όπως πρόγραμμα μετατροπής μονάδων, χάρτες για τα Χανιά, καιρός, web cams, τιμές του συντελεστή λ κ.α..

Εκτός από τα παραπάνω, στην πανω αριστερή πλευρά της σελίδας, κάτω απο το NEW, ανακοινώνονται τρέχουσες ενδιαφέρουσες ειδήσεις, οι οποίες επικαιροποιούνται διαρκώς.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, βελτιώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς και για το σκοπό αυτό, παρακαλούμε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις σας και τα ερωτήματά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Προέδρου ή των μελών της Δ.Ε..