Το καταστατικό του Π.Σ.Δ.Μ. - Η., ισχύει απο το 1986 και περιγράφει την λειτουργία του συλλόγου και των οργάνων του.