Νέε Συνάδελφε,

καλώς όρισες στην ιστοσελίδα μας.

Σε καλούμε να γίνεις και εσύ μέλος στο Π.Τ. Χανίων του Π.Σ.Δ.Μ.-Η., για να επωφεληθείς από την συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουμε.
Κάθε νέος συνάδελφος είναι ευπρόσδεκτος, διότι με κάθε νέα εγγραφή δυναμώνει ο Σύλλογος και μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για το κοινό καλό.

Η Δ.Ε. του Π.Τ. Χανίων

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας  των Π.Τ., για να γίνει ένας μηχανικός αντίστοιχης ειδικότητας, μέλος του Π.Τ. Χανίων του ΠΣΔΜ-Η, πρέπει:

  1. Να έχει Δίπλωμα ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού
  2. Να ενεργοποιείται επαγγελματικά και να κατοικεί στο νομό Χανίων
  3. Να υποβάλλει αίτηση στην Δ..Ε. του Π.Τ. Χανίων
  4. Η αίτηση να γίνει δεκτή με απόφασή της από την Δ.Ε. του Π.Τ.

Ο υποψήφιος υποβάλλει στην Δ.Ε. την συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής, Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που τυχόν την συνοδεύουν, μπορούν να σταλούν με e-mail  στον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα, ή να παραδωθούν σε φυσική μορφή σε κάποιο μέλος της  Δ.Ε. Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης απο τον προσωπικό σας λογαριασμό, δεν έιναι απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή, αρκεί η αναγραφή του ονόματός σας στην θέση "ο αιτών". Το συμβούλιο θα σας ενημερώσει με μήνυμα, αν είναι απαραίτητη η υπογραφή της αίτησής σας. 

Οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ, απαιτείται να αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου ΤΕΕ.

Όι απόφοιτοι που  δεν είναι ακόμη μέλη του ΤΕΕ, μπορούν να γίνουν μέλη, αρκεί  να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση εγγραφής και ένα θεωρημένο αντίγραφο του Διπλώματός τους.

Οι απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να υποβάλλουν εκτός απο το Δίπλωμά τους και  θεωρημένο αντίγραφο της Ισοτιμίας – Αναγνώρισης του Δ.ΟΑ.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr).

Η αίτηση του υποψηφίου για εγγραφή συζητείται στην επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Π.Τ. και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, με απόφασή της γίνεται μέλος του Π.Τ.

Με ευθύνη του Π.Τ., το νέο μέλος εγγράφεται και στον κεντρικό σύλλογο (Π.Σ.Δ.Μ.-Η.).

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.doc)ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ [ ]72 Kb