Διοικoύσα Επιτροπή

# Όνομα Θέση Τηλέφωνο Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου Fax
1 Γιώργος Αρχοντάκης ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2821043520 (εργ.), 2821043520 (οικ.) 6977179980 2821052566
2 Νίκος Κουκουράκης ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2821054720 (εργ.), 2821091117 (οικ.) 6944590449 2821057235
3 Κυριάκος Κώτσογλου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2821340214 (εργ.), 2821027179 (οικ.) 6972669899 2821340201, 2821340144
4 Γιώργος Ευθυμίου ΤΑΜΙΑΣ 2821029147 (εργ.), 2821020615 (οικ.) 6977473458 2821051540
5 Βασίλης Κικίδης ΜΕΛΟΣ 2821027368 (εργ.), 2821042368 (οικ.) 6945266665 2821027369
6 Μανόλης Ντουντουνάκης ΜΕΛΟΣ 2821037382 (εργ.), 2821046267 (οικ.) 6974906670 2821037563
7 Γιώργος Τζούγκαρης ΜΕΛΟΣ 2821037384 (εργ.), 2821069774 (οικ.) 697292012 2821069774