Για το ξεκίνημα της επεγγελματικής δραστηριότητας εκτός απο το δίπλωμα, ο νέος μηχανικός χρειάζεται να γνωρίζει πως λειτουργεί η αγορά εργασίας. Εδώ θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες.

Οι σύνδεσμοι εδώ και εδώ θα σας οδηγήσουν σε ένα ενδιαφέροντα επαγγελματικό οδηγό απο το ΤΕΕ