Υ

Υπεγράφει η υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και τον ενεργειακό συμψηφισμό (netmetering). Η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ εδώ

Εγκατάσταση ΦΒ σε εκτος σχεδιου περιοχες (αποστάσεις για την ασφαλεια των υπεραστικών συγκοινωνιων)

Εγκατάσταση ΦΒ σε μισθωμένα όμορα γήπεδα

Εγκριση Περιβαλλοντικών όρων για ΦΒ συστήμτα

Σύνδεση Φ/Β επι αυθαιρέωτν κατασκευών με τα δίκτυα

Τροποποίηση ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας απο ΦΒ [ΦΕΚ 97 Β / 31-01-2012]

ΝΕΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

Το ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΔΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Η βασική νομοθεσία για τις εγκαταστάσες φωτοβολταϊκων σε δώματα και στέγες, είναι:

Υπουργική απόφαση 9154/28-2-2011

Εγκατάσταση Φ/Β εντός σχεδίου

Εγκατάσταη Φ/Β εκτός σχεδίου

ΚΥΑ Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, ΦΕΚ 1079/Β/04.06.2009
ΚΥΑ Συμπλήρωση Ειδικού Προγράμματος, ΦΕΚ 1557/Β/22.10.2010

Οι αιτήσεις για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών συστημάτων του Ειδικού Προγράμματος θα κατατίθενται στα γραφεία της έδρας των τοπικών υπηρεσιών Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχές ΔΕΗ), κατά κανόνα στις πρωτεύουσες των νομών πλην Αττικής, Θεσσαλονίκης, και όχι στις μικρότερες κατά τόπους υπομονάδες τους (Πρακτορεία, Υποπρακτορεία). Οι διευθύνσεις των Περιοχών αναγράφονται στον Πίνακα Περιοχών ΔΕΗ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύμβαση συμψηφισμού μπορείτε να απευθύνεστε στον Πίνακα Καταστημάτων της Επιχείρησης 

Το έντυπο αίτησης θα παρέχεται από τη ΔΕΗ. Στο έντυπο αναφέρονται τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης, με περιγραφή των διαδοχικών βημάτων καθώς και τεχνικές διευκρινίσεις δίδονται στο Πληροφοριακό Δελτίο

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία

 Χρήσιμες Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες και ενημερωτικό σημείωμα

Στατιστικά στοιχεία για τα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες

Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών

Εγκριση ειδικών ορων για την εγκατάσταση ΦΒ σε κτιρια και οικοπεδα (6-9-2010)