Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών μέχρι και την Παρασκευή  15 Οκτωβρίου 2010, εδώ:[http://www.opengov.gr/minenv/?p=1086]