Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β’ 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση. Αριθμ. οικ.64618/856/Φ15  ΦΕΚ 2278 Β 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Εγκύκλιος σχετικά με την διοδικασία αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων  του ν. 4442/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018.

Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας νια την ενκατάσταση και τη λειτουρ- γία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ. 32790/392/Φ.15/2017 (Β'1061) «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφήμων και ποτών και προ- τυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνω- στοποίησης λειτουργίας». ΦΕΚ 60Β 18/1/2018

 
Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων. ΦΕΚ 62Β 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
 
ΝΌΜΟΣ 4512/17 Ιανουαρίου 2018:  Ρυθμίσεις για θέματα Κτηματολογίου, Λατομεία, Ορυχεία, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής, Αρτοποιία και άλλα.  ΦΕΚ 5Α/17/01/2018 
 
Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκουνται στα ΚΑΔ σε βαθμούς όχλησης :  ΦΕΚ 18Β 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
 
Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4302/2014 (Α΄225), και λοιπών συναφών θεμάτων. Η  ΚΥΑ  ΕΔΩ 
 
Νόμος 4442/2016 ΦΕΚ 230Α 7/12/2016: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκσηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
 
Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α’ 24), όπως ισχύει : ΦΕΚ 2992Β - 19 / 09 / 2016
 
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκση οικονομικής δραστηριότητας. Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων : ΦΕΚ 3181Β2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 12684/92
 
 Αδειες Επιθεωρητών μεταποιητικών και συναφών εγκαταστάσεων (η αιτηση ΕΔΩ)
 
Με το Ν. 4155 ΦΕΚ 120Α 29/5/2013 αρθρο 44, τροποιειται ο Ν 3982/2011 ΦΕΚ 143Α (όρια ισχυος επαγγελματικων εργαστηρίων, αδειοδοτήσεις κλπ)
 
.
.
.
.
.
 
Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων  ΥΑ 483/35/Φ.15 [ΦΕΚ 158Β 3/2/2012]
.
Ερωτηματολόγιο για προς την αδειοδοτούσα αρχή για τον προσδιορισμό της κατηγορίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για απαλλαγή/έκδοση Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουργίας μεταποιητικών μονάδων
 
02/03/2012: ΦΕΚ 584Β 02/03/2012 : Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17−40 του Ν. 3982/11 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις".
17/6/2011:  ΝΟΜΟΣ 3982/2011 [ΦΕΚ 143/17-06-2011] "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"
01/02/2011: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.3908/2011 : Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή [ ΦΕΚ 8 Α /01/02/2011]
Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (dieikrinistiki_egkyklios.pdf)Ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή του Ν. 3325/2005[ ]222 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (N 4155_2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν 3982_2011.pdf)N 4155_2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν 3982_2011.pdf[ ]236 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (n_3325_2005.pdf)N 3325 2005[ ]357 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ.pdf)Ν. 3982/2011: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ[ ]478 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΕΚ  3181_A_2014.pdf)ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΕΚ 3181_A_2014.pdf[ ]136 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.pdf)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.pdf[ ]240 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.pdf)ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.pdf[ ]277 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ)ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗ[ ]8163 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ.pdf)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ.pdf[ ]127 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.doc)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.doc[ ]414 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΚ 2992 Β 2016.pdf)ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΕΚ 2992 Β 2016.pdf[ ]165 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΔ.pdf)ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΔ.pdf[ ]249 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Κατάταξη των δραστηριοτήτων των ΚΑΔ σε βαθμούς όχλησης.pdf)Κατάταξη των δραστηριοτήτων των ΚΑΔ σε βαθμούς όχλησης.pdf[ ]122 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ν 4442_2016 ΦΕΚ  230Α  7_12_2016  Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής)Ν 4442_2016 ΦΕΚ 230Α 7_12_2016 Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής[ ]1750 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ N 3908 - 2011.pdf)ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ N 3908 - 2011.pdf[ ]363 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΝΟΜΟΣ 4512_17_1_ 2018 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΑΔ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΩΝ ΚΛΠ.pdf)ΝΟΜΟΣ 4512_17_1_ 2018 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΚΑΔ, ΑΡΤΟΠΟΙΙΩΝ ΚΛΠ.pdf[ ]2167 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 3325.pdf)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ N 3325/2005[ ]675 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΔ 112_2012 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.pdf)ΠΔ 112_2012 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.pdf[ ]408 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΔ 113_2012  ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.pdf)ΠΔ 113_2012 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.pdf[ ]417 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΔ 114_2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ.pdf)ΠΔ 114_2012 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ.pdf[ ]407 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΔ 115_2012 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf)ΠΔ 115_2012 ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.pdf[ ]416 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126 _ 2012.pdf)ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 126 _ 2012.pdf[ ]123 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΩΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΗΤΩΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΣΕΩΝ.pdf[ ]98 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Τροποποίηση των αποφάσεων για την λειτουργία των μεταποιητικών εγκαταστάσεων.pdf)Τροποποίηση των αποφάσεων για την λειτουργία των μεταποιητικών εγκαταστάσεων.pdf[ ]443 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΥΑ 64618 856 Φ 15   ΦΕΚ 2278 Β 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠ)ΥΑ 64618 856 Φ 15 ΦΕΚ 2278 Β 15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠ[ ]473 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΦΕΚ 584Β 02_03_2012.pdf)Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών[ ]132 Kb