Απόφαση  12868/24-7-2018: Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζομένων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΛΛ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.  ΦΕΚ Β 3119/2018     ΑΔΑ : 6Π9Μ465ΧΘΟ-7Ν8 
 
Απόφαση 8592 " Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων" ΦΕΚ 1750 Β 19/05/2017 
 
Απόφαση 7888 "Απλουστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενων"  ΦΕΚ 1654 Β 15/ 05 /2017
 
Νόμος 4442/2016 ΦΕΚ 230Α 7/12/2016: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκσηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
 
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ . ΦΕΚ 14Β / 12-01-2015
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΤΕΡΩΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ 216 ΦΕΚ 10Β / 09-01-2015
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4276 / 2014 : Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις ΦΕΚ 155 Α 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
 
Δημοσιεύτηκε το νεο Χωροταξικό γι τον τουρισμό: Απόφαση  67659  [ΦΕΚ 3155 Β / 12-12-2013] 
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις N 4179/2013 [ΦΕΚ 175A/8-8-13]
 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4179   Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις [ΦΕΚ 175 Α /08-08-2013]
 
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4070 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις. [ΦΕΚ 82Α/10-04-2012] Για την προωθηση των τουριστικών επενδυσεων και την λειτουργική αδειδότηση τουριστικών καταλυμάτων, βλ. άρθρα 148 εως 155
 Τα περιεχόμενα του νόμου, το οποίο σχετίζεται με ττα τουριστικάκαταλύματα,  είναι τα κατωτέρω:
 Λειτουργική Αδειοδότηση Τουριστικών Καταλυμάτων - Δικαιολογητικά (άρθρα 149, 150, 151, 152)
Πιστοποιητικό πυρασφάλειας (δεν απαιτείται μέχρι 19 κλίνες ανεξαρτήτου δυναμικότητας, άρθρο 150, παρ.1,δ)
 Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και προέγκρισή του. (έκδοση απο τον ΕΟΤ σε 10 μέρες, άρθρο 151 και 152).
Έλεγχοι - Ανάκληση - Ακυρώσεις του Ε.Σ.Λ. - επιχείρησης. (άρθρο 153)
 Δικαιολογητικά κολυμβητικών δεξαμενών που κατασκευάζονται εντός των Τουριστικών Καταλυμάτων (άρθρο 154).
 Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Επιχειρήσεων Ενοικιαζομένων Δωματίων (Άρθρο 165 παρ 2.)
 Όπου διαφημιστική καταχώρηση Τουριστικής Επιχείρησης (π.χ. internet, τηλεόραση, περιοδικό τύπο κ.λ.π.), είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΜΗΤ.Ε. Οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμο 1000 € το οποίο θα είναι υπέρ ΕΟΤ. (άρθρο 165, παρ.3)
Δεν απαιτείται ο ορισμός υπευθύνου ασφαλείας σε κολυμβητική δεξαμενή η οποία εξυπηρετεί αποκλειστικά τους ένοικους μεμονομένης Τουριστικής Επιπλωμένης Κατοικίας - Έπαυλης. (άρθρο 165, παρ.4)
Κατάργηση του άρθρου 34 του Ν.3498/2006 ΦΕΚ 230 Α (το άρθρο είχε τίτλο : "Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων" και ανέφερε τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν.