Βλ. "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"   http://www.psdmh-chania.gr/index.php/2009-06-26-13-38-42/27-ygeionomiko