Δυνατότητα εγκατάστασης ανελκυστήρα σε διατηρητέα κτίρια

ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Φ.Α/9.2/οικ.28425 [ΦΕΚ 2604 Β/22-12-2008] :  Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ "Περι κατασκευης και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων¨ [ΦΕΚ 10Α/1966]

ΑΠΟΦΑΣΗ Φ 9.2/ΟΙΚ. 32803/1308 [ΦΕΚ 815/Β/1997] "Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων"