Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την ενίσχυση των δικαιούχων μηχανικών για την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. Η απόφαση ΕΔΩ 
 
Εφαρμογή του Ν. 4419/2016 για τους ΕΕ: Χρήσιμες ερωτοαπαντήσεις ( απο το buildingcert) ΕΔΩ
 
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 136 A 28/7/2016 ο νέος νόμος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές και τηνκατάργηση των εξετάσεων . Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ
 
To Buldingcert επιτρέπει την πρόσβαση σε όλους τους Ενεργειακόυς Επιθεωρητές απο 10/11/2015. Ανακοίνωση του Buldingcert 
 
Παράταση της προθεσμίας εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών, Ενεργεικοί Ελεγχοι, Ενεργειακά Πιστοποιητικά, Συαντξιοδοτικό   και άλλες διατάξεις :  Ν. 4342 ΦΕΚ 143Α 9/11/2015 ΕΔΩ
 
Η ΔΕ του ΠΤ χανίων, απέστειλε επιστολή σχετικά με το θέμα της παράτασης της πρόσβασης στο σύστημα Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.  Η επιστολή εστάλει πριν απαγορευτεί, εκ νέου, η πρόσβαση στο σύστημα των Επιθεωρήσεων. Η επιστολή με τις θέσεις του Π Χανίων ΕΔΩ  
 
Απο το ΥΠΑΠΕΝ ανακοινώθηκε η προσωρινή παράταση της πρόσβασης των Ενεργειακών Επιθεωρητών στο σύστημα Επιθεωρήσεων, μέχρι 31/12/2015 . Η ανακοίνωση ΕΔΩ
 
Αναβάθμιση της διαδικτυακής εφαρμογής Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, με την προσθήκη των Επιθεωρήσεων Συστημάτων Θέρμανσης και Κλιματισμού. Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΠΕΝ  ΕΔΩ
 
Εκδοση Π.Ε.Α. για ενεργιακή αναβάθμιση με συμψηφισμό προστίμων του Ν 4178/2013: Νέες επιλογές στο Buildingcert απο 19/6/2015 Δειτε την σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ ΕΔΩ
 
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΩΣ 30/06/2015. Μέχρι τοτε πρέπει να υποβληθεί  Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης,  εκδιδόμενο απο το ΤΕΕ : παρ. 23 αρθρου 10 του Ν 4315/2014  [ΦΕΚ 269 Α, 24/12/2014[ 
 
6 12 2014 .Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών : Εως 31/12/2014 πρέπει να υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης, άλλως χάνεται η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή [Ν 4280 /2014, ΑΡΘΡΟ 54  ΦΕΚ 159Α /8-8-2014 ]
 
Η έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού εξακολουθεί να ειναι υποχρεωτική, παρόλο που δεν απαιτείται απο το σύστημα κατά την καταχώρηση του μισθωτηρίου ( ΕΔΩ η σχετική απάντηση του ΥΠΟΙΚ στο ΤΕΕ ΤΑΜ)
 
Η θέση της ΔΕ του ΠΤ Χανίων για τις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών (δείτε την απόφαση ΕΔΩ)
 
Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών: Δείτε την ανακοίνωση και την πρόσκληση
 
Τα μισθωτήρια συμβάολαια υποβάλλονται πλέον ηλεκτρονικά στην εφορεία (ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ)
 
Μειωμένος Συντελεστής ΦΠΑ για  εργασίες ανακαίνισης και επισκευής κατοικιών: Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ 

Παρατείνεται μεχρι 31 Νοεμβρίου 2013 η ισχύς των αδειών των "προσωρινών ενργειακών επιθεωρητών", σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΥΠΕΚΑ της 22/10/2013
 
Ρύθμιση για την ενταξη στο μητρωο ενεργειακων επιθεωρητων: Δελτιο τυπου του ΥΠΕΚΑ απο 18/10/2013
 
Νέο: Σε συνέχεια της ανακοίνωσης σχετικά με το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών η οποία εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ 09.10.2013, διευκρινίζεται ότι σε όσους είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή με ημερομηνία λήξης την 6η Οκτωβρίου 2013 και δεν έχουν στο μεταξύ μετεγγραφεί στο «οριστικό» Μητρώο, παρέχεται έως την 31η Οκτωβρίου 2013 η δυνατότητα διεκπεραίωσης μόνο των εκκρεμών υποθέσεών τους, ήτοι:
  • Ολοκλήρωση της διαδικασίας Ανάκλησης / Αντικατάστασης ΠΕΑ για αιτήματα που είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 06.10.2013.
  • Μεταβολή και οριστική υποβολή ΠΕΑ, τα οποία βρίσκονται σε εκκρεμότητα (δηλ. ΠΕΑ στα οποία αποδόθηκε Α.Π. μέχρι και τις 06.10.2013 και δεν έχουν υποβληθεί οριστικά).
Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η έκδοση νέου Αριθμού Πρωτοκόλλου ΠΕΑ καθώς και η υποβολή νέων αιτημάτων για ανάκληση ΠΕΑ.      www.buildingcert.gr
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΚΑ 9/10/2013: Ανακοίνωση σχετικά με το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
 
 Μετά την ψήφιση του νόμου 4178/2013, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στη συγκρότηση του «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Από τις 9 Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία εκκίνησης της διαδικασίας, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, έχει υποδεχτεί περί τις 6.000 Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας και έχει ήδη εγγράψει στα οικεία Μητρώα 3.000 Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
 
 Η διαδικασία υποβολής Αναγγελιών είναι και θα παραμείνει ανοιχτή σε όλους τους διπλωματούχους και πτυχιούχους μηχανικούς που ολοκληρώνουν επαρκώς την παρακολούθηση των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ενεργειακών Επιθεωρητών και πληρούν τις λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αναγγελία τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο της ΕΥΕΠΕΝ (www.buildingcert.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες σε αυτό και το ΥΠΕΚΑ από την πλευρά του θα μεριμνήσει για την ταχύτερη δυνατή εξέτασή τους. Σήμερα, ο μέσος εκτιμώμενος χρόνος αναμονής για την εξέταση από την ΕΥΕΠΕΝ είναι 2 εβδομάδες από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας.
 
 Σε όσους είχε χορηγηθεί προσωρινή άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή με ημερομηνία λήξης την 6η Οκτωβρίου 2013 και δεν έχουν στο μεταξύ μετεγγραφεί στο «οριστικό» Μητρώο, παρέχεται η δυνατότητα διεκπεραίωσης των εκκρεμών υποθέσεών τους έως την 31η Οκτωβρίου 2013.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ: Δείτε την ΚΥΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

Το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Περιφερειακό Τμήμα Χανίων, διοργανώνει νεο κύκλο εκπαιδευτικών μαθηματων  για την απόκτηση της άδειας του Ενεργειακού Επιθεωρητή κτιρίων. Το πρόγραμμα, θα αρχίσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί πριν τις 6/10/2013, με καθημερινά απογευματινά μαθήματα, εφόσον υπάρξει ο απαιτούμενος αριθμός εκπαιδευομένων .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ, τηλ. 2821079383

 

Εναρξη της διαδικασίας για την συγκροτηση του οριστικού μητρώου των ενεργειακών επιθεωρητών (19-8-13)

Με τον Ν. 4178 ΦΕΚ 174 Α 8/8/2013, άρθρο 52, ορίζεται η διαδικασία εγγραφης στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών. Σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ εδώ.

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με τις διαδικασίες για την ασκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή

Οι Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης και οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, αποτελούν κατ' εξοχήν επιστημονικό αντικείμενο του κλάδου των μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Ως οι καθ ύλην αρμόδιοι μηχανικοί, οι οποίοι συνδιάζουμε την επιστημονική γνώση με την εμπειρία και στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών των μηχανικών όλων των ειδικοτήτων της περιοχής μας, αποφασίσαμε να δραστηριοποιηθούμε ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης για την οριστική πιστοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η συμμετοχή μας, εγγυάται και διασφαλίζει την παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, ωστε οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις εξετάσεις που θα γίνουν απο το ΤΕΕ για την απόκτηση του τίτλου του ερνεργειακού επιθεωρητή.

Για τον σκοπό αυτό, συνεργαζόμαστε με τον πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης «ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ», στις δομές του οποίου πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι απο την νομοθεσία κύκλοι μαθημάτων.

Σε αυτή την περιοχή της ιστοσελίδας μας, θα υπάρχουν συγκεντρωμένες και θα ανανεώνονται συνεχώς, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την εκπαίδευση και τις εξετάσεις των ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

1. ΚΥΑ : «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ»

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ για την εκπαίδευση των ΕΝΕΡΓΕΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

Μετά την εγγραφή σας στον φορέα εκπαίδευσης και την παραλαβή απο αυτόν του κωδικού αριθμού εγγραφής, συμπληρώστε την αίτηση στην ιστοσελίδα buildingcert.

Αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο της εκπαίδευσης στον πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές εξετάζονται στο ΤΕΕ και μετά απο την επιτυχή εξέταση εγγράφονται στα μητρώα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

3. Χρήσιμες ερωτοπαντήσεις για την εκπαίδευση των ενεργεικών επιθεωρητών

4. Διαδικασίες εκπαίδευσης ενεργειακών επιθεωρητών

5. Απάντηση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε ερώτημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων, σχετικά με την διενέργεια των εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ:

Ο τρίτος κύκλος εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών απο το ΚΕΚ  ΔΕΛΤΑ, αρχίζει  την Δευτέρα 22/10/2012  

Τα μαθήματα εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών, απο το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ με την συνεργασία του Π.Σ.Δ.Μ.-Η / Π.Τ. Χανίων, έχουν αρχίσει απο  την Δευτέρα 20/02/2012. 

Για να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των υποψήφιων για εξετάσεις, οργανώνονται συνεχώς νέα τμήματα εκπαίδευσης. 

Το ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ, προσφέρει έκπτωση 20% . Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

1. Επιστολή - ανακοίνωση του Π.Σ.Δ.Μ.Η. - Π.Τ. ΧΑΝΙΩΝ και του ΚΕΚ ΔΕΛΤΑ για την εκπαιδευτική διαδικασία στα Χανιά

2. Για να δειτε τις γενικές πληροφορίες για την εκπαίδευση, πιέστε ΕΔΩ

 

 

Συνημμένα:
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (_ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ.doc)ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ[ ]97 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση ‘οριστικού’ μητρώου ενεργειακών )ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έναρξη διαδικασίας για τη συγκρότηση ‘οριστικού’ μητρώου ενεργειακών [ ]37 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ.doc[ ]26 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ανακοίνωση του Buldingcert της 10_11_2015 για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και τ)Ανακοίνωση του Buldingcert της 10_11_2015 για τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και τ[ ]159 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ανακοίνωση ΥΠΑΠΕΝ σχετικά με την νεα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής Ενεργειακ)Ανακοίνωση ΥΠΑΠΕΝ σχετικά με την νεα έκδοση της διαδικτυακής εφαρμογής Ενεργειακ[ ]108 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ.pdf[ ]174 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.pdf)ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.pdf[ ]925 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ.pdf)ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ.pdf[ ]171 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.pdf)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.pdf[ ]70 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ενεργειακή Επιθεώρηση για ενεργειακή αναβάθμιση _ συμψηφισμός πρόστιμων του Ν 41)Ενεργειακή Επιθεώρηση για ενεργειακή αναβάθμιση _ συμψηφισμός πρόστιμων του Ν 41[ ]179 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΦΕΚ136Α_28_7_2016 ΣΕΛ. 7585 ΕΩΣ 7589.pdf)ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΦΕΚ136Α_28_7_2016 ΣΕΛ. 7585 ΕΩΣ 7589.pdf[ ]417 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.pdf)ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ.pdf[ ]450 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ενίσχυση δικαιούχων για την αποκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.pd)Ενίσχυση δικαιούχων για την αποκτηση της ιδιότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.pd[ ]5387 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩ)ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΤ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩ[ ]384 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.pdf)ΕΡΩΤΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ.pdf[ ]220 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.pdf)ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ.pdf[ ]122 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΩΡΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18_10_ 2013.pdf)ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΩΡΗΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18_10_ 2013.pdf[ ]66 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Ν 4280_2014 ΦΕΚ 159 Α 8_8_14 ΑΡΘΡΟ 54  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ.pdf)Ν 4280_2014 ΦΕΚ 159 Α 8_8_14 ΑΡΘΡΟ 54 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ.pdf[ ]397 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εω)Παράταση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εω[ ]182 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ.pdf[ ]379 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ .pdf)ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ .pdf[ ]131 Kb