ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 41020/819 ΦΕΚ 2776 Β / 15-10-2012  Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

20/05/2011:  Η υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη,η οποία υποβάλλεται στην ηλεκτρική επιχείρηση, άλλαξε και η νεα ΥΔΕ βρίσκεται παρακάτω στα συνημμένα .

Η νέα ΥΔΕ, ύποβάλλεται υποχρεωτικά απο 1/11/2011 (βλ. παρακάτω)